Tag Archives: Gonarthrosis

ทำอย่างไรให้ห่างไกล “ข้อเข่าเสื่อม”

ข้อเข่าถือเป็นข้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและเป็นข้อที่รับน้ำหนักของร่างกาย ประกอบไปด้วยกระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกลูกสะบ้า สำหรับอาการ “ข้อเข่าเสื่อม”นับเป็นหนึ่งในโรคที่คนไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมมักพบในผู้สูงอายุ แต่ทุกวันนี้พบผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในอายุที่น้อยลง

“เข่าเสื่อม” เรื่องใกล้ตัว ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยงมาก

เมื่ออายุมากขึ้น จำต้องหนักใจกับปัญหาโรคต่างๆ ที่รุมเร้า หนึ่งในนั้นก็คืออาการหรือโรค “เข่าเสื่อม”หรือก็คือ หัวเข่านั้นมีความสึกหรอเกิดขึ้น โดยผิวสัมผัสของข้อซึ่งเป็นกระดูกอ่อนมีความบางลงเรื่อยๆในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของข้อเข่าหรือหลายๆบริเวณ และมักมีกระดูกงอกขึ้นมาในบริเวณขอบๆของข้อ