Tag Archives: eat-stop-eat คือ

Eat-Stop-Eat อดอาหาร 1 วัน ลดอ้วน มีประโยชน์อย่างไร?

การไม่กินครั้งละ 24 ชั่วโมงเป็นรูปแบบการอดอาหารต่อเนื่องที่รู้จักกันในชื่อ eat-stop-eat (วิธีกินแบบหยุดกิน) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่รวดเร็ว โดยเพื่อนๆ สามารถดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่ได้เท่านั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว สามารถกลับมาทานอาหารตามปกติ จนกว่าจะกลับมาทำอีกครั้ง