Tag Archives: constipation

แก้ปัญหา “ท้องผูก” เรื่องหงุดหงิดของแม่ท้อง

ในช่วงการตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน ทำให้กระบวนการย่อยของอาหารช้าลง ลำไส้ใหญ่ก็จะดูดซึมน้ำในปริมาณที่มากเกินไปประกอบกับขนาดของมดลูกขยายตัว มีการหดรัดตัวกดทับลำไส้ ทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวช้าลง

ก็มันไม่จู๊ดๆ… ท้องผูก อาการกวนใจของ “คนท้อง”

ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนท้องมักพบนอกจากอาการแพ้ท้องแล้ว ก็คือ “อาการท้องผูก” ถ่ายยาก สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (Progesterone) ที่ทำให้ขนาดของมดลูกขยายตัว การหดรัดตัว และกดทับลำไส้ ฉะนั้น การเคลื่อนไหวของลำไส้จึงช้าลง ระบบการขับถ่ายก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วย เช่น ขับถ่ายน้อยลง หรืออุจจาระมีลักษณะแข็ง