Tag Archives: ไข้ไทฟอยด์

“ไทฟอยด์” โรคจากเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ควรมองข้าม!!

“โรคไทฟอยด์” หรือ “โรคไข้รากสาดน้อย” (Typhoid fever) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ โดยกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ที่เป็นพาหะเข้าไป ผู้ป่วยจะมีอาการไข้และปวดท้องเป็นหลัก ที่น่ากลัวก็คือ ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและไม่ได้ยาปฏิชีวนะสำหรับรักษา จะมีโอกาสเสียชีวิตได้ โรคนี้มีวัคซีนสำหรับป้องกัน แต่ระยะเวลาการป้องกันขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน