Tag Archives: โรค pcos ห้าม กิน อะไร บ้าง

5 ผลกระทบจากโรคถุงน้ำในรังไข่ อันตรายและต้องระวัง!

นอกเหนือจากนี้ โรคถุงน้ำในรังไข่ ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายอื่นๆ ที่เพื่อนๆ อาจยังไม่รู้มาก่อนด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูกัน

โรคถุงน้ำในรังไข่ (PCOS) คืออะไร สาเหตุและวิธีรักษา

PCOS หรือชื่อเต็มๆ Polycystic Ovary Syndrome เป็นกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ ภาวะที่มีผลต่อระดับฮอร์โมนของผู้หญิง โดยผู้หญิงที่มี PCOS จะผลิตฮอร์โมนเพศชายในปริมาณที่สูงกว่าปกติ ความไม่สมดุลของฮอร์โมนนี้ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและส่งผลให้มีบุตรยาก