Tag Archives: โรคเนื้องอกที่ไต

สารพัดวิธี “ดูแลไต” ให้ห่างไกล สารพัด “โรคไต”

“โรคไต” เป็นคำกว้าง ๆ ที่บ่งชี้ถึงการมีความผิดปกติที่บริเวณไตข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้ง 2 ข้าง ซึ่งโรคไตเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากระบบการทำงานของไตผิดปกติ ทำให้ไตไม่สามารถขับของเสียหรือรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายได้ ที่น่ากลัวคือ ปัจจุบัน คนไทยป่วยด้วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน