Tag Archives: โรคลมพิษในเด็ก

รู้สาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เบบี๋ป่วยด้วย “โรคลมพิษ”

“ลมพิษในเด็ก” เป็นโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย มีลักษณะเป็นผื่นคัน นูน แดง บวม มีขอบเขตชัด มักจะเกิดขึ้นและหายภายใน 24 – 48 ชั่วโมง และอาจเป็นซ้ำอีกได้ ถ้าเป็น ๆ หาย ๆ นานเกินกว่า 6 สัปดาห์ เรียกว่า “ลมพิษเรื้อรัง” เพื่อป้องกันไม่ให้เบบี๋ที่รักป่วยด้วยโรคลมพิษพ่อแม่ต้องรู้สาเหตุของโรคก่อนค่ะ