Tag Archives: โรคริดสีดวงทวารหนัก

“คันก้นบ่อย” เพราะอะไร? 11 ข้อเช็คอาการก่อนเจอโรคร้าย!

รู้สึก “คันก้น” บ่อยๆ อยู่หรือเปล่า? อาการคันก้นนั้นจะรู้สึกคันๆ รอบทวารหนัก บางคนเป็นพักๆ แต่บางคนพบว่ารู้สึกคันก้นอยู่ตลอดเวลา จุดสังเกตคือมักคันก้นหลังจาก

“ริดสีดวงทวาร” ฟังดูหนักแต่รักษาให้หายขาดได้

“ริดสีดวงทวาร” (Hemorrhoids หรือ Piles) คือการที่หลอดเลือดที่ปลายลำไส้ใหญ่ และทวารหนักมีการบวมโป่งพอง และมีหลอดเลือดบางส่วนยื่นออกจากทวารหนักโรคริดสีดวงทวารก็คือ โรคที่เกิดจากการอักเสบ และ/หรือการบวมของกลุ่มเนื้อเยื่อหลอดเลือดที่อยู่ภายในทวารหนักและรอบๆปากทวารหนัก