Tag Archives: โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ

“โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ” ระวังให้ดีโรคนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี!!

ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอเกิดขึ้นมากกว่าครึ่งล้านรายทั่วโลก และเสียชีวิตกว่า2.7 แสนรายต่อปี ความที่โรคที่ครอบคลุมอวัยวะหลายส่วนและมีอัตราการเติบโตของโรคสูง เราจึงควรที่จะรู้จักโรคมะเร็งศีรษะและลำคอ เพื่อหาทางรักษาและป้องกันโรคแต่เนิ่นๆ เพราะโรคมะเร็งยิ่งพบเร็วเท่าไหร่การรักษษก็ยิ่งได้ผลเร็วเท่านั้น