Tag Archives: โรคปอดอักเสบในเด็ก

ป้องกันเบบี๋จาก “ปอดบวม” ด้วยนมแม่

“โรคปอดบวม” หรือ “โรคปอดอักเสบในเด็ก” เป็นสาเหตุการตายอับดับ 1 ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ในแต่ละปีจะมีเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตจากปอดอักเสบปีละ 2 ล้านคน ภัยใกล้ตัวขนาดนี้ เหล่าคุณแม่ควรรีบหาวิธีป้องกันความเสี่ยงให้ลูกรักด่วน ๆ เพราะความรุนแรงของโรคปอดบวมอาจทำให้เบบี๋เสียชีวิตได้เลยนะคะ