ป้องกันเบบี๋จาก “ปอดบวม” ด้วยนมแม่

0

โรคปอดบวม” หรือ “โรคปอดอักเสบในเด็ก” เป็นสาเหตุการตายอับดับ 1 ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ในแต่ละปีจะมีเด็กทั่วโลกที่เสียชีวิตจากปอดอักเสบปีละ 2 ล้านคน ภัยใกล้ตัวขนาดนี้ เหล่าคุณแม่ควรรีบหาวิธีป้องกันความเสี่ยงให้ลูกรักด่วน ๆ เพราะความรุนแรงของโรคปอดบวมอาจทำให้เบบี๋เสียชีวิตได้เลยนะคะ

“โรคปอดบวม”

เป็นการอักเสบติดเชื้อเฉียบพลันของเนื้อปอด รวมทั้งหลอดลมส่วนปลายและถุงลม ทำให้การทำงานของทางเดินหายใจลดลง เป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อย อายุต่ำกว่า 1 ปี มีโรคขาดอาหาร โรคเรื้อรัง หรือความพิการแต่กำเนิด ซึ่งเด็กน้อยสามารถรับเอาเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนี้ได้หลายวิธี เช่น สูดหายใจเอาเชื้อโรคที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปโดยตรง การกระจายของเชื้อตามกระแสเลือดไปสู่ปอด เด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อโดยการสูดสำลักเอาเชื้อก่อโรคที่อยู่บริเวณคอเข้าไปในหลอดลมส่วนปลาย หรือถุงลม เชื้อเกิดการแบ่งตัวและก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบตามมา ผู้ป่วยมักมีอาการไข้หวัดนำมาก่อน จากนั้นมีไข้ น้ำมูก ไอมีเสมหะ หายใจเร็ว หอบ

การป้องกันโรคปวดบวมในเด็ก

happy family. mother embracing newborn baby

  1. พาเบบี๋ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข จะทำให้เด็กมีความแข็งแรง ห่างไกลจากโรคปอดบวม
  2. ควรให้เด็กรับประทานนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน เพราะนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กแข็งแรง อีกทั้งยังมีมีสารสำคัญอื่น ๆ ที่ช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคได้อีกด้วย
  3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ไม่ควรให้เด็กใกล้ชิดหรือคลุกคลีกับผู้ป่วยทุกประเภท รวมถึงหลีกเลี่ยงการนำเด็กไปอยู่ในที่แออัด เด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ไม่ควรส่งไปเลี้ยงตามสถานเลี้ยงเด็ก ควรดูแลอยู่ที่บ้าน
  4. ระมัดระวังเรื่องความสะอาดของเด็กและสิ่งรอบตัวเด็ก เช่น ทำความสะอาดของเล่นเด็กบ่อย ๆ ดูแลความสะอาดของบ้านอยู่เสมอ จัดสภาพแวดล้อมให้มีอากาศถ่ายเท

สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเบบี๋มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรง ได้แก่ ไม่ยอมกินนมหรือน้ำ ซึมมาก ปลุกตื่นยาก หายใจมีเสียงดัง หายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม พ่อแม่ควรรีบพาเจ้าตัวเล็กไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *