Tag Archives: โรคบาดทะยัก

การฉีดวัคซีนจำเป็นสำหรับในผู้สูงอายุหรือไม่??

ปัญหาโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุ ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข เพราะเมื่อผู้สูงอายุเกิดโรคติดเชื้ออาจจะมีอาการที่รุนแรงและต้องใช้เวลาในการรักษานานกว่า

“โรคบาดทะยัก” แค่แผลเล็กนิดเดียว แต่ถึงตายได้นะ

“โรคบาดทะยัก” (Tetanus)เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อ Clostridium tetaniผู้ป่วยจะมีการหดตัวและแข็งเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นทั่วตัว