Tag Archives: โรคติดเซ็กส์

ทำความรู้จัก “โรคเสพติดเซ็กส์”

แม้ว่าเซ็กส์จะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่หากมากจนเกินไปจนกลายเป็น “โรคเสพติดเซ็กส์” อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพได้ เป็นอย่างไร เรามีคำตอบ