Tag Archives: แสงสี

โรคซึมเศร้าในครอบครัว… บำบัดได้ด้วย ‘แสงสี’

ในครอบครัวหนึ่งๆ นั้นสมาชิกที่มีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้ามีได้ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นตัวลูก คุณพ่อที่อาจมีปัญหาเรื่องธุรกิจการงาน คุณแม่ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด หรือแม้แต่ผู้สูวอายุที่อยู่ในวัยเกษียณ การแก้ไขหรือวิธีรักษาโดยใช้สิ่งรอบตัวเรานี่แหละค่ะที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายที่สุด