Tag Archives: แมงมุมแม่ม่ายดำ

อย่าไว้ใจความมืด ระวังถูก “แมงมุมมีพิษ” กัด!!

แมงมุมเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วโลก มีสีและขนาดแตกต่างกันไป ขึ้นกับชนิดของแมงมุม ซึ่งมีหลากหลายชนิด ลำตัวของแมงมุมแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ส่วนหัวที่มีเขี้ยวพิษซึ่งรวมอกไว้ด้วย ส่วนที่สอง คือ ส่วนท้อง แมงมุมจะมีเขี้ยวพิษ 1 คู่ และมีขา 4 คู่ที่น่ากลัวก็คือ พิษของแมงมุมอาจทำอันตรายถึงขั้นทำให้ผู้ถูกกัดเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้

3 แมงมุมกัดแล้วไม่แปลงร่างเป็นฮีโร่นะ แต่เสี่ยงตายแทน!

จากข่าวมีผู้ถูกแมงมุมพิษกัดจนต้องโดนตัดขาหรือแม้แต่เสียชีวิตในที่สุด ทำให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภัทรา เตียวเจริญ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกมาอธิบายความเป็นพิษของแมงมุมแต่ละชนิดดังนี้