Tag Archives: เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน

ปอดบวม โรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน

สภาพที่มีฝนตกชุกในช่วงนี้ ทำให้อากาศมีความชื้นสูง อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย เจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย หนึ่งในโรคที่พบบ่อยและมีอันตรายสูงคือ โรคปอดบวม