Tag Archives: เห็ดระโงกหิน

เก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร ระวังเจอเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้

ช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้น ทำให้เห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเห็ดป่าในพื้นที่ธรรมชาติ สิ่งที่ต้องระวังคือการนำเห็ดพิษมาปรุงอาหาร อาจอันตรายถึงชีวิตได้

อันตรายจากเห็ดพิษ รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ!

ยังคงมีการเตือนภัยกันเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว หรือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน สำหรับช่วงออกดอกของเห็ดป่าซึ่งนำไปสู่การเก็บเห็ดพิษมาบริโภคด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่น่ากลัวก็คือ มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า เห็ดที่เก็บมานั้นไม่มีพิษ

กิน “เห็ดป่า” ไม่ระวัง ตายได้นะขอบอก!!

ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี จะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษตามธรรมชาติ ได้แก่ เห็ดตับเต่าบางชนิด เห็ดระโงกหิน เห็ดสมองวัว เห็ดน้ำหมึก เห็ดหิ่งห้อย และเห็ดเกล็ดดาว โดยเห็ดที่มีพิษรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตที่พบบ่อย คือ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก (เห็ดสะงาก) และเห็ดไข่ตายซาก