Tag Archives: เส้นเลือดฝอย

4 ข้อน่ารู้เกี่ยวกับ ภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบ

แม้จะเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่หากเกิดภาวะเส้นเลือดฝอยอักเสบที่ผิวหนังขึ้น มักมีรอยโรคที่ชัดเจน จนสูญเสียความมั่นใจ หรือบางครั้งอาจลุกลามจนอาการรุนแรงได้