Tag Archives: เลือกอาหารให้เหมาะกับทารกแต่ละช่วงวัย

ทริคเลือกอาหารให้เหมาะกับทารกแต่ละช่วงวัย

“อาหาร” เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของร่างกายและสมอง การให้อาหารทารกให้ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสมตามวัย ทั้งชนิดและปริมาณ จะช่วยให้ทารกมีการเจริญเติบโตดี และมีพัฒนาการที่ดี