Tag Archives: เมื่อไรจึงควรล้างมือ

รู้ไว้ห่างไกลโรค..ทำไมถึงต้องล้างมือ-เมื่อไรจึงควรล้างมือ?

มือ เป็นพาหะสำคัญที่นำเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี จึงเป็นวิธีป้องกันโรคที่ง่าย สะดวก และประหยัด อย่าลืมล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค