Tag Archives: เฟลมเม็กซ์-เอซี โอดี

“ซิสติกไฟโบรซิส” โรคเรื้อรังที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ซิสติกไฟโบรซิส (Cystic Fibrosis) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีน ทำให้สารคัดหลั่งในร่างกายเหนียวข้นขึ้น ก่อให้เกิดการอุดตันในท่อต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดอาการป่วยในระบบต่าง ๆ ที่น่ากังวล คือ ปัจจุบันโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

ปอดบวม โรคทางเดินหายใจที่พบบ่อยช่วงหน้าฝน

สภาพที่มีฝนตกชุกในช่วงนี้ ทำให้อากาศมีความชื้นสูง อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานน้อย เจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย หนึ่งในโรคที่พบบ่อยและมีอันตรายสูงคือ โรคปอดบวม