Tag Archives: เป็นความดัน

อายุ 50+ ต้องตรวจสุขภาพอะไรบ้าง? พร้อมโอกาสดีๆ ในงาน InterCare Asia 2019

ถ้าเมื่อก่อนเราพูดคำว่า “สังคมสูงวัย” หลายคนจะคิดว่าเป็นเรื่องของอนาคตและยังไม่เกิดขึ้น แต่ในปี 2562 มีการคาดการณ์โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่าจะเป็นครั้งแรกที่สัดส่วนประชากรผู้สูงวัยมากกว่าประชากรที่เป็นเด็ก!

อายุยังไม่ 30 ทำไมเป็นความดัน? กับวิธีช่วยลดความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง เป็นอีกหนึ่งโรคที่ได้รับฉายาว่า “นักฆ่าเงียบ” เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งยังเป็นเงื่อนไขที่นำไปสู่โรคร้ายแรงอีกมากมาย และบ่อยครั้งที่มักถูกละเลยในคนอายุ 20-30 ปี หรือเด็กกว่านั้น โดยสาเหตุหลายส่วนมาจากพฤติกรรมการกิน ปัญหาน้ำหนักเกินและอายุที่เพิ่มมากขึ้น

Healthy Obesity อ้วนสุขภาพดี อัตราเสี่ยงเสียชีวิตก็เท่ากับคนรูปร่างสมส่วนนะ

นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยยอร์กพบว่า “ผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วน แต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ไม่มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น” สิ่งเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง? มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน Jennifer Kuk รองศาสตราจารย์จาก Kinesiology and Health Science ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของ York University กล่าวไว้ว่า…

4 สูตรน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูงหมายถึงหัวใจมีการทำงานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านร่างกาย และหากมีความเครียดเพิ่มขึ้นก็จะสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคไตวายและตาบอดได้ หากคุณกำลังกังวลว่าจะเป็นโรคนี้อยู่หรือเป็นไปแล้ว ควรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกิน

เมื่อร้านตัดผม ช่วยลดปัญหาความดันสูงได้… !?

จากผลการศึกษาล่าสุดของคุณหมอ Ronald G. Victor และคณะ ได้แนะนำว่า ร้านตัดผมสามารถให้มากกว่าการตัดแต่งทรงผม พวกเขายังสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพของลูกค้าได้ด้วยเหมือนกันนะ!