Tag Archives: เด็กออทิสติก

อาการที่บ่งบอกว่าเบบี๋มีแนวโน้มเป็น “เด็กออทิสติก”

ปัญหาของ “เด็กออทิสติก” ในปัจจุบัน คือ การส่งตัวเข้ารับการรักษายังไม่มากเท่าที่ควรหรือล่าช้าเกินไป เนื่องจากเด็กอาจไม่มีลักษณะผิดปกติให้เห็นเมื่อแรกเกิด และเจริญเติบโตเหมือนเด็กทั่วไป โดยมากจะเริ่มเห็นความผิดปกติตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ แต่ก็มีลักษณะบางประการที่บ่งชี้ว่าเบบี๋มีแนวโน้มเป็น “ออทิสติก”

บำบัดฟื้นฟูศักยภาพ “เด็กพิเศษ” ด้วยกิจกรรมต่างๆ

“เด็กพิเศษ” คือ เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพิเศษกว่าคนทั่วไป ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ต้องการดูแลที่แตกต่างกันไป สิ่งสำคัญนอกจากการดูแลลูกรักอย่างใกล้ชิด และพาไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้ว ควรให้เด็กน้อยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ก็จะช่วยให้เด็กพิเศษสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีขึ้นค่ะ โดย “เด็กพิเศษ” แบ่งเป็น เด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย เด็กสมาธิสั้น เด็กดาวน์ซินโดรม เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กออทิสติก เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการซ้ำซ้อน และ…

พ่อแม่ต้องดูแล เด็กพิเศษ 4 โรค เสี่ยงจมน้ำตื้นตาย

เพราะผลพวงจากพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก นำไปสู่การเกิดน้ำท่วมขัง จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในส่วนของเด็กวัยซนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์จมน้ำได้ ในช่วงที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวซน พ่อแม่ผู้ปกครองควรระมัดระวังเด็กเล็ก อย่าให้ลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษที่เป็นโรคทางจิตเวช 4 โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคออทิสติก ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน…

เด็กไทยป่วยออทิสติกเพียบ ไม่อยากพลาดหมั่นสังเกตเบบี๋

“โรคออทิสติก” เป็นโรคทางจิตเวชที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองที่ล่าช้า 3 ด้าน คือ ด้านสังคม การพูดหรือด้านภาษา และพฤติกรรม แม้ความบกพร่องจะมีต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่การวินิจฉัยและการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาได้มากกว่าการรักษาเมื่ออายุมากขึ้น