Tag Archives: อาหาร ตรุษจีน

‘เฮง’ ด้วยซุปต้อนรับตรุษจีน

เมื่อถึงช่วงเวลาของตรุษจีนที่ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้มีการปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ตรุษจีนนั้นเปรียบได้กับการชึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนจึงเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุด