Tag Archives: อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า ทำลายปอด-เสี่ยงป่วยโรคหอบหืด 1.31 เท่า

ความเชื่อของนักสูบที่หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ธรรมดานั้นอาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะบุหรี่ไฟฟ้าก็ทำลายสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ไม่แพ้กัน

หลัก 4 ล. บอกลาบุหรี่ด้วยตนเอง ครอบครัวปลอดภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ต่างจากบุหรี่มวน ไม่อยากเสี่ยงสุขภาพพังจากบุหรี่ ทุกคนในครอบครัวต้องตระหนักรู้ถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า