Tag Archives: ออกกำลังกาย อายุ 30

5 ท่าออกกำลังกาย ช่วยเพิ่มการเผาผลาญในวัย 30+

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบเผาผลาญของคุณจะเริ่มช้าลงตามธรรมชาติ แต่การออกกำลังกาย 5 อย่างนี้จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญจะช่วยให้อัตราการเผาผลาญของคุณเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง