Tag Archives: ออกกำลังกาย พาร์กินสัน

ออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูง ช่วยผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ให้ดีขึ้นจริงหรือไม่?

เปิดผลการศึกษาใช้การออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูงในการบรรเทาโรคพากินสัน ผลเป็นอย่างไร ได้ผลหรือไม่?