Tag Archives: หิด

2 โรคติดเชื้อปาราสิต ความโหดคือ… เป็นแล้วไม่รู้ตัว!

โรคติดเชื้อที่แสดงอาการบนผิวหนัง พบได้ทั้งในเด็กและในผู้ใหญ่ แต่ลักษณะของผื่น บริเวณที่เกิดโรค ความรุนแรงแตกต่างกัน โดยเชื้อที่ก่อโรคมี 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และปาราสิต ในส่วนของเชื้อปาราสิตนั้นโรคที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหิดและเหาว่าแล้วเรามาทำความรู้จักทั้ง 2 โรคนี้กันดีกว่า

คันมากจนรำคาญ เช็คให้ดีคุณอาจเป็น “โรคหิด”

“โรคหิด” (Scabies)เป็นโรคติดเชื้อผิวหนังที่พบบ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กโรคหิดเป็นโรคที่เกิดจากปรสิตชนิดหนึ่งชอนไชเข้าผิวหนังทำให้เกิดตุ่มคัน หิดเป็นโรคติดต่อโดยการสัมผัสกันโดยตรง สามารถเกิดที่ผิวหนังได้ทั่วร่างกายนอกจากนั้นโรคนี้ยังติดต่อโดยการจับมือ เสื้อผ้า หรือเครื่องใช้ แม้กระทั่งฝาโถส้วมก็สามารถติดต่อได้ ซึ่งรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ แต่มียาสำหรับรักษาให้หายได้

ไม่ล้างมือหลังเสร็จธุระ ระวังเชื้อโรคเข้าร่างไม่รู้ตัว!!

แม้เราจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด แต่เพราะความเร่งรีบ ความมักง่าย หรือความประมาท ทำให้หลายคนละเลยการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานนี้ แต่ใครจะรู้ว่าผลลัพธ์อาจทำให้คุณได้รับเชื้อโรคที่เป็นอันตรายถึงขั้นเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อได้เลยทีเดียว