Tag Archives: หลังการผ่าตัด

REVIEW: แชร์ประสบการณ์เนื้องอกตรงมดลูกกับการดูแลรอยแผลเป็นหลังผ่าตัด

ย้อนไปประมาณ 2 ปีที่แล้ว มาดามไปตรวจสุขภาพประจำปีปกติแต่ผลการตรวจคุณหมอพบเนื้องอกบริเวณมดลูก (ลักษณะคือปูดขึ้นมา) ซึ่งคุณหมอเองได้ให้ข้อมูลว่าเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงวัย 30-40 ปี และพบเนื้องอกลักษณะนี้มากกว่า 30%