Tag Archives: หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน

นั่งนาน ไม่ขยับร่าง เสี่ยง “โรคชั้นประหยัด”

“โรคชั้นประหยัด” (Economy class syndrome) เรียกในทางการแพทย์ว่า โรคหลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตันหรือโรคลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดดำที่ขา (DVT-Deep Vein Thrombosis) สาเหตุที่นิยมเรียกว่า โรคชั้นประหยัด เนื่องจากโรคนี้มักพบในผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด ซึ่งต้องนั่งอยู่ในที่แคบๆ แทบไม่ได้ลุกขยับแข้งขยับขาหรือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเวลานานๆ นอกจากนี้การเดินทางด้วยรถหรือเรือที่ต้องนั่งนานๆ แม้แต่การทำงานที่ต้องนั่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ ก็เพิ่มความเสี่ยงโรคนี้เช่นกัน หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน เป็นการอักเสบของหลอดเลือดดำที่อยู่ลึก ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก…