Tag Archives: สังคมผู้สูงอายุ

สุขภาพดีฉบับวัยเก๋าด้วยหลัก “กินได้ ตาดี มีแรงเดิน”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ หลายครอบครัวจะมีสมาชิกในบ้านเป็นผู้สูงอายุ หนึ่งในสิ่งที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญก็คือ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในด้านโภชนาการ

3 เครื่องดื่มที่ช่วยให้นอนหลับสนิท หลับง่ายขึ้น

สิ่งที่ดีที่สุดของการนอนก็คือ การนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพมากที่สุด นอนหลับสนิท ตามที่เฮียได้ทำอินโฟกราฟฟิกในบทความนี้ INFOGRAPHIC: นอนอย่างไรให้หลับสนิท ดีต่อสุขภาพที่สุด

INFOGRAPHIC: นอนอย่างไรให้หลับสนิท ดีต่อสุขภาพที่สุด

การนอนหลับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องของสุขภาพที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีงานวิจัยจากหลายที่ชี้ว่า

“นอนน้อย” อีกหนึ่งทางสร้างโรคกังวลต่อการเข้าสังคม (Social Anxiety)

จากบทความเรื่อง นอนมากกว่า 10 ชม. ทำเสี่ยงสมองเสื่อมและตายก่อนวันอันควร! การนอนมากเกินไปทำให้เราเสี่ยงโรคมากขึ้น โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อม แต่การนอนน้อยเกินไปส่งผลกับชีวิตมากพอๆ กัน นักวิจัยจาก University of California พบว่า

นอนมากกว่า 10 ชม. ทำเสี่ยงสมองเสื่อมและตายก่อนวันอันควร!

การนอนหลับระยะสั้นและระยะยาวเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและความตายก่อนวัยอันควรในการศึกษาผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร American Geriatrics Society

ถึงแก่แต่ไม่หมดไฟ ผู้สูงอายุที่อยากทำงานเชิญทางนี้!

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี หลายคนมักมองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ทั้งที่จริงแล้ว ผู้สูงวัยมิได้เป็นภาระแก่ลูกหลาน หลายท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้และต้องการพึ่งตนเอง

ทริคดูแลผู้สูงวัย ป้องกัน “ล้ม-ลืม-เศร้า-กินข้าวไม่อร่อย”

สังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ฉะนั้น เพื่อให้ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่เราทุกคนในครอบครัวเคารพนับถือ สมาชิกในบ้านจึงควรช่วยกันดูแลสุขภาพของพวกท่านอย่างรอบด้านนะคะ