Tag Archives: สะดืออักเสบ

รวมอาการผิดปกติของทารกแรกเกิดและการแก้ไข

“ทารกแรกเกิด” คือ ทารกที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 28 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับตัวอย่างมาก จากสภาพแวดล้อมจากบรรยากาศที่อบอุ่นในครรภ์มารดา ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก จึงเป็นช่วงที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ พ่อแม่ควรสังเกตอาการผิดปกติของเบบี๋ เพื่อแก้ไขก่อนสายเกินแก้นะคะ