Tag Archives: สตรีให้นมบุตร

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แม่ให้นมลูก”

นมแม่ คือ อาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย สิ่งสำคัญคือการเติมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้นมลูก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทั้งแม่และลูก