Tag Archives: วิธีใช้ยาทาสเตียรอยด์

9 ทริคเพื่อการใช้ “ยาทาสเตียรอยด์” อย่างปลอดภัย

สเตียรอยด์ (Steroid) เป็นชื่อเรียกโดยย่อของcorticosteroid ยากลุ่มนี้ สามารถใช้ในโรคหรือภาวะต่างๆ ได้อย่างหลากหลายขณะเดียวกันก็มีฤทธิ์และข้อบ่งใช้มากมาย สำหรับสเตียรอยด์ที่เราจะกล่าวถึงคือ สเตียรอยด์ประเภทใช้ภายนอกในรูปแบบของยาทา(ทั้งในรูปครีม โลชั่นเจลขี้ผึ้ง)