Tag Archives: วิธีออกกำลังกายเริ่มต้น

ออกกำลังอยู่บ้าน ก็ลดอ้วนได้ง่ายๆ

ออกกำลังกายในช่วงโควิดอาจจะยังไม่สะดวกนักถ้าทำที่นอกบ้าน ลองหันมาปรับตัวออกกำลังกายในบ้านให้มากขึ้น ดังนั้นเริ่มจากการเคลียร์พื้นที่ในบ้านหรือห้องของคุณให้ดี แล้วมาเริ่มเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อช่วยลดนํ้าหนักสำหรับผู้เริ่มต้นกัน