Tag Archives: วิธีหลีกหนียาเสพติด

ครอบครัวสงบสุขด้วย 10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด”

“ยาเสพติด” ถือเป็นภัยร้ายที่ทุกคนไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะทำลายผู้เสพทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว รวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวของเราข้องเกี่ยวกับภัยร้ายนี้ มาดูวิธีเลี่ยงกัน