Tag Archives: วัคซีนป้องกันโรคหัด

เด็กเล็กฉีดวัคซีนลดลง เสี่ยงทำให้เกิดโรคหัดระบาด!

พ่อแม่หลายคนอาจจะโฟกัสเรื่องวัคซีนป้องกันโควิดให้กับลูกน้อย แต่ในวัยที่ยังมีภูมิคุ้มกันต่ำ ต้องให้ความสำคัญกับทุกวัคซีน โดยเฉพาะโรคหัดที่ติดง่าย ระบาดไว

พ่อแม่ต้องระวัง! เด็กเล็กเสี่ยงป่วย “โรคหัด” สูงขึ้น

“โรคหัด” นับเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ปี รวมถึงผู้ใหญ่ ในที่นี้เราขอโฟกัสไปที่หัดที่เกิดกับเบบี๋ เพราะล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า

เด็กป่วย “โรคหัด” พ่วงขาดวิตามินเอ ทำอาการรุนแรงยิ่งขึ้น

“โรคหัด” นับเป็นอีกหนึ่งโรคสำคัญที่พบบ่อยในเด็กเล็กอายุ 1 – 6 ปี สามารถติดต่อกันได้ง่ายโดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด โดยเชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจ ที่น่ากลัวคือ หากเด็กขาดวิตามินเอ เมื่อเป็นหัดจะมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่…