Tag Archives: รพ.พญาไท 2

5 คำแนะนำ ผู้สูงอายุรับมืออากาศเปลี่ยนแปลง โดยแพทย์จาก รพ.พญาไท 2

ช่วงปลายปีแบบนี้ อุณหภูมิที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเปลี่ยนแปลงบ่อย ร่างกายปรับตัวไม่ทัน จึงส่งผล ให้ป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจอย่างโรคไข้หวัด และโรคไข้หวัดใหญ่ ยิ่งในผู้สูงอายุ ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไป ร่างกายติดเชื้อได้ง่าย จึงอาจเสี่ยงเป็นโรคปอดบวม ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต

แก่เก๋าไม่เก่าเก็บ! อาหนิง นิรุตติ์เผยวิถีสุขภาพสมองดีในงานรณรงค์ป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม รพ.พญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2 ตอบแทนสังคม ด้วยการรณรงค์ให้สังคมมีสุขภาพดีตามเป้าหมายระยะยาว “ไม่อยากให้ใครป่วย มาโรงพยาบาล” ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ป้องกัน ภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา ร่วมเสวนาสุขภาพ