Tag Archives: ยา Elacestrant

รู้จัก Elacestrant ยาใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในสตรีทั่วโลก รวมถึงในบ้านเรา ในส่วนของการรักษามะเร็งเต้านมนั้นมีหลากหลายวิธี ล่าสุดมียาใหม่ที่เป็นความหวังของผู้ป่วยอย่าง Elacestrant เป็นอีกหนึ่งทางเลือก