Tag Archives: ยาไอซ์

“เล่นไฮ” หวังกระตุ้นอารมณ์เซ็กซ์ เสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี

กระแสการเล่น “ไฮ” ในกลุ่มชายรักชาย กำลังเป็นประเด็นร้อนที่น่าเป็นห่วงมากๆ โดย “ไฮ” คือชื่อเรียกใหม่ของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ ซึ่งยาไอซ์มีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้า 4-5 เท่า ดังนั้น เมื่อเสพแล้วจึงออกฤทธิ์เร็วและแรงกว่ายาบ้า จึงถูกคนบางกลุ่มนำมาใช้ขณะมีเซ็กซ์ เพื่อหวังกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ!!!

ครอบครัวสงบสุขด้วย 10 วิธีหลีกหนี-เลิก “ยาเสพติด”

“ยาเสพติด” ถือเป็นภัยร้ายที่ทุกคนไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะทำลายผู้เสพทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว รวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่อยากให้สมาชิกในครอบครัวของเราข้องเกี่ยวกับภัยร้ายนี้ มาดูวิธีเลี่ยงกัน