Tag Archives: ยาแก้ซึมเศร้า

ยากล่อมประสาท หรือ Antidepressant อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ยากล่อมประสาทสามารถรักษาภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง แต่ก็สามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ทำให้น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน