Tag Archives: ภาวะท้องผูก

เคล็ดลับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด “ภาวะท้องผูก”

ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบอันส่งผลต่อการกิน และพฤติกรรมการกินที่ตามใจปาก นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้หลายโรคก่อตัวขึ้นอย่างช้า ๆ โดยกลุ่มโรคที่เด่นชัด คือ โรคระบบทางเดินอาหาร และภาวะที่พบบ่อยคืออาการ “ท้องผูก” ซึ่งหากเป็นบ่อย เป็นระยะเวลานาน อาจนำไปสู่การเกิดภาวะ “ท้องผูกเรื้อรัง” ได้

“ท้องผูกได้” ก็แก้ได้! ด้วย 5 ทริคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตลอดช่วงวัยชีวิตของมนุษย์ เกือบทุกคนต้องเคยประสบกับอาการท้องผูก ทั้งที่เป็นบ้างนาน ๆ ที ไปจนถึงได้รับความทุกข์ทรมานจากการขับถ่ายบ่อยครั้งหรือยาวนาน อย่างไรก็ตาม กว่าครึ่งของผู้ที่มีอาการท้องผูกสามารถกลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ

ทริคดีๆ ที่ควรรู้… กินอย่างไรไม่ให้ “ท้องผูก” !!

“ท้องผูก” เป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิตของคนสังคมเมืองที่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งกับเวลา โดยอาการท้องผูกเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อาทิ รับประทานอาหารที่มีเส้นใยไม่เพียงพอหรือเป็นอาหารที่มีไขมันสูง ย่อยยาก รวมถึงการมีสุขนิสัยการขับถ่ายที่ไม่เหมาะสม