Tag Archives: พฤติกรรมสุขภาพ

ปรับพฤติกรรมสุขภาพลูก ก่อนเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนในครอบครัว เพราะการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านการบริโภค สุขอนามัย ความปลอดภัย และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น อาจนำไปสู่การเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในการดูแลและปรับพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงค่ะ

งานวิจัยพบคนที่มี Healthy Lifestyle อายุยืนขึ้น 10 ปี!

การเลือกปฏิบัติแบบ Healthy Lifestyle เพียง 5 ข้อ อาจช่วยให้เพื่อนๆ มีอายุยืนยาวได้ไปอีก 10 ปี จากผลการศึกษาล่าสุด ในหัวข้อ Impact of Healthy Lifestyle Factors on Life Expectancies in the US Population โดย 5 ข้อที่ว่านั้นได้แก่…