Tag Archives: ฝึกทักษะชีวิต

ฝึกทักษะชีวิตให้ “ลูก” ป้องกัน “ฆ่าตัวตาย” ในอนาคต

ปัญหาการทำร้ายตัวเองของเด็กและเยาวชนที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง นับเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมไม่ควรมองข้าม ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสนใจ และหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที