Tag Archives: ผลไม้ลดน้ำหนัก

รู้หรือไม่? ว่าผลไม้อะไรไม่ควรกินในตอนกลางคืน

ท้องร้องตอนกลางคืน คุณอาจมองหาผลไม้เป็นตัวเลือกแรกๆ แม้ผลไม้จะดีต่อสุขภาพก็จริง แต่ผลไม้บางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะทานตอนดึก เพราะสารบางชนิดอาจไปรบกวนการนอนของคุณได้