Tag Archives: ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

“ออร์แกนิค” แค่ปลอดสารพิษราคาก็พุ่ง???

“ปลอดสารพิษ” ทำให้คำว่า ออร์แกนิค นำมาใช้เรียกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษในทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม