Tag Archives: ปอดอักเสบติดเชื้อ

“โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก” สาเหตุ-อาการ-วิธีป้องกัน

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวเย็น เดี๋ยวฝน ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก ที่น่ากังวลคือ โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็กนี้เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ ดังนั้น สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้คือทำความรู้จักโรคนี้ว่ามีสาเหตุ อาการ และวิธีป้องกันอย่างไร?