Tag Archives: ปรับพฤติกรรมการกิน

7 ข้อให้ Say No! เพื่อสุขภาพดีของคุณแม่ท้อง

โภชนาการที่ดีมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพของแม่และลูก เนื่องจากทารกในครรภ์ได้รับพลังงานและสารอาหารจากแม่ผ่านทางรกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิเพื่อนำมาสร้างเนื้อเยื่อของระบบประสาท สมอง และอวัยวะต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์

มี “มะเร็ง” อะไรบ้างที่มีปัจจัยมาจากเบาหวาน?

จากการรีวิวผู้คนเกือบ 20 ล้านคนได้แสดงให้เห็นว่า “โรคเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้หญิง” โดยรายงานนี้นั้นได้เผยแพร่ใน Diabetologia (วารสารของสมาคมโรคเบาหวานยุโรป หรือ EASD)

วิธีปรับพฤติกรรมการกินให้เข้ากับ Healthy Lifestyle

แม้ว่าอาหารจะเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์สำหรับเรา แต่หากเรามีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้อง อาหารก็อาจเป็นโทษต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกัน วันนี้เราจึงมาดูกันว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้าง

โภชนบำบัดรักษา “เบาหวาน” อย่างยั่งยืน

โรคเบาหวานก็เป็นหนึ่งในโรคกลุ่ม NCDs ซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง รักษาไม่หายขาด! ถึงแม้จะมียาแต่ก็ไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้ทั้งหมด ผู้ป่วยต้องอยู่กับโรคนี้ไปตลอด ฉะนั้นการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานอย่างยั่งยืน “การควบคุมอาหาร” และ “การออกกำลังกาย” จึงเป็นหัวใจสำคัญ