Tag Archives: นิรุตติ์

แก่เก๋าไม่เก่าเก็บ! อาหนิง นิรุตติ์เผยวิถีสุขภาพสมองดีในงานรณรงค์ป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อม รพ.พญาไท 2

โรงพยาบาลพญาไท 2 ตอบแทนสังคม ด้วยการรณรงค์ให้สังคมมีสุขภาพดีตามเป้าหมายระยะยาว “ไม่อยากให้ใครป่วย มาโรงพยาบาล” ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรณรงค์ “ป้องกัน ภาวะโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ” ประเมินความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี หนิง นิรุตติ์ ศิริจรรยา ร่วมเสวนาสุขภาพ