Tag Archives: ทำงานให้ปลอดภัยในหน้าฝน

ทริคดูแลสุขภาพหน้าฝน! ลุยงานได้ไม่ต้องกลัวป่วย

ฝนยังคงตกแทบจะวันเว้นวัน สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะแรงงาน ก็คือ อุบัติเหตุที่มาพร้อมกับฝน อาทิ อันตรายที่เกิดจากการลื่นไถล อันตรายที่เกิดจากการมองเห็นทัศนวิสัยไม่ชัดเจน อันตรายที่เกิดจากสิ่งของหล่นจากที่สูง รวมถึงปัญหาสุขภาพที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน